I disse dager er det mange skolebarn som skal tilbake på skolen, eller som har sin første skoledag.
Jeg markerer dette med å ha 20% på alle materialpakkene i skolestartheftet. 

Tilbudet varer til tirsdag 29. august 2017