Denne toppen strikkes ovenfra og ned. Alle økingene skjer i det hullstrikkede diagrammet, noe som gjør at den faller svært pent på skuldrene. 
De to vrange maskene i diagrammet markerer midt på skulderen.