Sommerbarna 2

Sommercardigan side 32
Siste avsnitt s. 32, linje 1: Her er det en regnefeil:
Ermer Legg opp 5 (1) 1 (5) masker midt under ermet og strikk glattstrikk over alle maskene.
Første avsnitt s. 33, linje 2: Før du strikker resten av jakken nedover, strikker du opp 5 (1) 1 (5) masker under hvert ermehull.