STRIKK TIL BARN - SJARM I HVER MASKE

Lavendelkjole side 141 
pkt 1 linje 6 står det: Dette gjør du i alt 4 (5) 6 (6) ganger. 
Rettet til: Dette gjør du i alt 4 (4) 4 (4) ganger. 

Drømmebolero side 8 punkt 5 Heklekant
Jeg har byttet om på fastmasker og kjedemasker i den skriftlige forklaringen av diagrammet pkt 5. 
(ledetekstene i diagrammet er riktig)
Første omgang skal hekles med fastmasker (ikke kjedemasker) 
og linje tre der skal det stå * 1 kjedemaske (ikke 1 fastmaske)

Førskolegenser side 14 
pkt 1 linje 6: det skal rettes til de første og de 6 siste maskene, og ikke 4 masker 
(dette fører til en følgefeil på to steder)
pkt 2 linje 7:  168 (176) 192 (208) masker (to masker for mye her)
pkt 4 linje 1 : 92 (96) 108 (112) masker (to masker for mye her)

Gå-bort-jakke  side 18 første linje pkt 1
Legg opp 54 (54) 66 (66) er rettet til 54 (54) 62 (62)
Dette fører til noen følgefeil nedover.
Start her pilene på diagrammet skal bytte plass 
Pkt 2 linje 6: 
du skal ha 174 (182) 202 (218) masker på pinnen, er rettet til 174 (182) 198 (214)
Pkt 3 første linje: 
Strikk 38 (40) 42 (48) masker i glattstrikk. er endret til 38 (40) 42 (46) masker. 
Fellingene gjentas 5 og ikke 6 ganger på den største størrelsen.
Pkt 4 første linje: Strikk nå videre i glattstrikk over 98 (102) 118 (122) endres til  98 (102) 114 (122) 

Festlig vest og Bestefarstrøye  side 43 og 59
Her står det at det skal strikkes med dobbelt garn, men det skal du ikke.

Høstvestene side 67 og 71
Her har tegnforklaringen i diagrammet fått byttet om de to nederste forklaringene. 
(det resulterte i at hesteskofletten ble opp ned) Riktig tegnforklaring til diagrammet ser slik ut:

Perlejakke side 134
Under pkt 6 ermene står det at du skal stoppe fellingen hver 4 omg etter 6 ganger.
Her skal du fortsette hele veien ned. Antall ganger du feller vil bli 14 (16) 18 (20) ganger.

Sidrompabukse side 133
 
Punkt 3: "Fell 15 masker jevnt fordelt på hver side av trådene (= 60 masker i alt)" 
er rettet til "Fell 15 masker på hver side av trådene (= 60 masker i alt)."